Nav reformen

NAV-reformen – Regjeringen.no

NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.

Arbeidsdepartementets nettside om NAV-reformen – bakgrunn, innhold og organisering.

NAV-reformen – Wikipedia

NAV-reformen var en sammenslåing av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten som ble innledet i 2006 iverksatt frem til 2011.

Nav-reformen skulle få flere i arbeid og færre på trygd – NRK

21. mai 2021 — Nav-reformen er landets største velferdsreform i nyere tid. 15 år etter reformen ble innført tyder svært lite på at den har vært vellykka, …

Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne? Resultater fra …

I forbindelse med NAV-reformen utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2006 en undersøkelse som tok sikte på å dekke både brukere av tidligere Aetat og …

Nav Reformen – UiO – DUO

av S Thoresen · 2011 · Sitert av 1 — Den nye Arbeids- og velferdsetaten og den kommunale sosialtjenesten utgjør det lokale NAV-kontor i hver enkelt kommune. Bakgrunnen for reformen er omtalt i …

Hvorfor Nav-reformen ble som den ble – Fontene.no

Hvorfor Nav-reformen ble som den ble | Fontene.no

21. apr. 2022 — Nav-reformen drives gjennom av politikere, som går på tvers av anbefalingene fra forskere og vedtar endringer som berører et stor antall …

Tone Alm Andreassen og Jacob Aars. Den store reformen. Da NAV ble til. Oslo: Universitetsforlaget 2015

Solberg om Nav-reformen: Lite vellykket fordi Nav-kontorene …

Solberg om Nav-reformen: Lite vellykket fordi Nav-kontorene fikk for liten makt

30. jun. 2016 — Nav-reformen: Mål og organisering … Reformen ble igangsatt 1. juli 2006. Da ble den daværende trygdeetaten og Aetat slått sammen til Arbeids- og …

Ti år etter at Nav-reformen ble igangsatt, svarer statsministeren nei på spørsmålet om reformen har vært vellykket.

Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men …

13. nov. 2017 — Hva var Nav-reformen? Problemene med Nav-reformen: Funn og forklaringer; Den kommunale sosialtjenesten: En etat med innebygde problemer; Nav- …

hvordan gjennomføres NAV-reformen på Fauske og hvilke …

Nord Open Research Archive: NAV-reformen : hvordan gjennomføres NAV-reformen på Fauske og hvilke konsekvenser får den for de ansatte og brukerne?

av LE Ediassen · 2008 — ”Hvilke konsekvenser får NAV –reformen for de ansatte og brukerne?” Med bakgrunn i våre utdannelser, brukererfaringer og tidligere arbeidserfaring har vi valgt …

– NAV-reformen har sviktet de svakeste – Forskning.no

18. jun. 2019 — NAV-reformen lovet en såkalt helhetlig og tilpasset oppfølging. Nå har forskere ved OsloMet fulgt langtidsmottakere av sosialhjelp over …

Keywords: nav reformen