Automatisering av lagerstyring er fremtidens optimalisering av lageret.

lagerstyring

Mange bedrifter bruker fortsatt utdaterte manuelle prosesser for sin lagerstyring, noe som ikke er en effektiv måte å drive fremtidens lager på. Eksempler inkluderer bruk av trykte ordresedler direkte fra ERP-systemet. Ettersom lageret vokser, blir denne metoden ineffektiv og uoversiktlig. Et effektivt WMS system (Warehouse Management System) kan tilpasses ditt nåværende oppsett og enkelt integreres i det eksisterende systemet, noe som gir en smidig overgang fra dagens lagerstyring.

Fordele ved Automatiseret Lagerstyring

Implementeringen av et WMS kan forbedre lagerstyringen med 25-40 %, hovedsakelig ved å automatisere manuelle prosesser og forbedre arbeidsforholdene for ansatte. Automatisering skaper gladere ansatte fra dag én, siden ordrehåndteringen blir enklere og raskere.

Reduser plukkfeil med effektiv lagerstyring

Plukkfeil kan være kostbare på mange måter, noe som gjør reduksjon av feil en vesentlig fordel ved et WMS som Apport. Ved å automatisere prosessene der feil ofte oppstår, reduseres plukkfeil betydelig. Kunder forventer å få de riktige produktene til riktig tid og sted, og gjentatte feil kan få dem til å søke andre leverandører. Derfor er feilfri lagerstyring essensielt.

Det handler om å sette mennesker før systemer, og dette kan gjøres ved å implementere et automatisk lagerstyringssystem som tar hensyn til det enkelte lager og dermed fungerer som en effektiv samarbeidspartner. Et sterkt WMS gir lageroptimalisering som gir tilfredse kunder, noe som gjør din virksomhet konkurransedyktig i en verden med fart på.

Et lagerstyringssystem skaper en oppadgående kurve der ansatte er i stand til å utnytte lagerstyringssystemet. Et lagerstyringssystem vokser med virksomheten og kan enkelt integreres til eksisterende systemer som Magento, WooCommerce og Shopify. Her vil WMS-systemet altså fungere som en aktiv del av strategien, der du får profesjonell lagerstyring og kan skru opp tempoet uten å gå på kompromis med kvaliteten. Dette gir bedre resultater på Trustpilot hvis man har glade og tilfredse kunder i hverdagen. Med effektivisering av plukking og korrekt lagerbeholdning gir de beste betingelsene for suksess.

Brukervennlighet ved lageroptimalisering er essensielt

Apport WMS gjør lageret til en konkurransefordel blant annet fordi systemet er brukervennlig og dermed tar høyde for menneskene. Ved merking av lageret, gir man forskjellige områder av lageret unike strekkoder for lettere å kunne slå opp varer, minimere gå-meter og tidsforbruket under plukkingen samt minimere feilplukk. Dette gir de ansatte bedre betingelser for å prestere daglig, da det er bedre synergi mellom det fysiske lageret og personene som skal håndtere det.

Integrasjon av lagersystem til nettbutikker

Et lagersystem for nettbutikker tilbyr et effektivt og intuitivt system som kan skaleres etter behov. Automatisering av lageret skaper sporbarhet og effektiv plukking, noe som er nødvendig for å ha et konkurransedyktig lager. Integrasjon av et lagersystem kan redusere feilleveranser og oppfylle kundenes forventninger. Apport Systems’ WMS kan enkelt integreres med e-handelsplattformer som Shopify, WooCommerce, Prestashop og Magento. Bestillinger sendes direkte til håndterminalen på lageret, noe som gjør det enklere for de ansatte å håndtere ordrer.

Lagerstyring og effektiv lagerlogistikk i e-handel

E-handel er preget av høy vekst og fokus på raskt omsættelige varer, noe som krever konstant optimering av lagerstyringen. Konkurransen i e-handel krever et tilpasningsdyktig og effektivt WMS som kan håndtere sesongsvingninger og fremtidig vekst. Effektiv lagerstyring er avgjørende for å oppfylle de strenge lovkravene og optimalisere kontantstrømmen. Et smart lagerstyringssystem gir bedre arbeidsforhold og reduserer feilraten, noe som øker motivasjonen og effektiviteten. Fremtidens lager krever et sterkt WMS som kan følge med de moderne tendensene i samfunnet.